VCH-UREN

Met je uren op je VCH-knipkaart kun je vier jaar lang mooie dingen doen: eerst binnen en later ook buiten de school.

Do it! Move it!

VCH-UREN

Je neemt deel aan een workshop of je geeft er zelf één. Je bent actief op een sporttoernooi of je organiseert zelf een sportdag. Je maakt een vlog voor de schoolsite, je leidt nieuwe leerlingen rond of je serveert koffie en thee op een ouderavond. Je bezoekt een museum of een dansvoorstelling.Je verzorgt de techniek bij een talentenshow of je helpt mee in een bejaardentehuis. Heel veel is mogelijk tijdens de VCH-uren.

LEUK OM TE ONTDEKKEN

Waar het om gaat, is dat je ontdekt welke interesses en talenten jij allemaal hebt. En hoe leuk het is om iets te doen voor en met een ander.

Een nieuwe vmbo school!